ချင်းပြည်နယ် ဆယ်တန်းအောင်ချက် အရင်နှစ်ထက် ဒီနှစ် ပိုနည်း

ဒီနှစ် ချင်းပြည်နယ် ဆယ်တန်းအောင်ချက်ဟာ အရင်နှစ်ထက် (၂ ဒသမ ၄)ရာခိုင်နှုန်းပိုနည်းနေကြောင်း အခြေခံပညာရေးဦးစီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ချင်းပြည်နယ် ဆယ်တန်းအောက်ချက်က (၁၉ ဒသမ ၀၄)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ဒီနှစ် အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်းက(၁၆ ဒသမ ၆၄) ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဆယ်တန်းဖြေဆိုသူ(၉၇၂၅)ဦးရှိတဲ့အနက် (၁၈၅၂)အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ် ဖြေဆိုသူ (၁၀၁၆၈)ရှိတဲ့အနက် (၁၆၉၂)သာအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။