လစ်လပ်ဝန်ကြီးနေရာအတွက် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရကအဆိုပြုထားသော ဦးစိုးထက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်

လစ်လပ်ဝန်ကြီးနေရာအတွက် ချင်းပြည်နယ်အစိုးရကအဆိုပြုထားသော ဦးစိုးထက်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရံုးဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိုးထက္ကို အဘသီရိပ်ံခ်ီ ဦးထပ္လႈိင္း(ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ရည္ပထမအဆင့္)ႏွင့္ အမိေဒၚပန္ယို႔တို႔မွ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၂) ရက္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕၊ ရိကၡာရပ္ကြက္၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမ(၈)ဦးအနက္ ဦးစိုးထက္(ခ်င္းအမည္ ဆလုိင္းမဲလု)သည္ (၄)ေယာက္ေျမာက္သားျဖစ္ပါသည္။ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းကို ပလက္ဝၿမိဳ႕ အ.ထ.က ေက်ာင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ (၉)တန္းႏွင့္(၁၀)တန္းကို စစ္ေတြ အ.ထ.က(၄)တြင္လည္းေကာင္း၊ တကၠသိုလ္ပညာေရးအတြက္ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ဒုတိယႏွစ္ကို စစ္ေတြေဒသေကာလိပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ တတိယႏွစ္ကို လႈိင္နယ္ေျမရွိ အမွတ္(၂)ေဒသေကာလိပ္တြင္လည္းေကာင္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ B.Sc(Zoology) ဘြဲ႔ကိုရရွိခဲ့တယ္။

ဘြဲ႔ရၿပီးေနာက္ ဖခင္ရဲ႕ဆႏၵအရ မူလတန္းျပဆရာအျဖစ္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းဝါသနာပါခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိဘဝျဖစ္လာရန္အတြက္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၀)ရက္ ဘြဲ႔ရဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း အပတ္စဥ္(၆၈)ကို ေမွာ္ဘီ၌ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၁)ရက္တြင္ ဗိုလ္သင္တန္းဆင္းခဲ့သည္။ 

တပ္မေတာ္တြင္ ရာထူးတာဝန္အဆင့္ဆင့္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဧရာဝတီတုိင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ ေနရာေဒသ အႏွံ႔တုိင္းျပည္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္မဲလုအမည္ျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ(၄)ရက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ပါခ်ီးစခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲ ထူးခြ်န္စြာစြန္႔စားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္းဝင္ လက္မွတ္ႏွင့္တံဆိပ္ဘြဲ႔ထူး ဂုဏ္ထူးမ်ားရရွိခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး အဆင့္ျဖင့္ ေျခလ်င္တပ္ရင္းမွဴး ေနျပည္ေတာ္အမွတ္(၂) တပ္မေတာ္ေဆးရံုၾကီး(ခုတင္-၁၀၀၀)၌ ေဆးတပ္ တပ္မွဴး တပ္ကုန္းတပ္နယ္မွဴး ေဇယ်သီရိတပ္နယ္မွဴးစသည့္ ရာထူးတာဝန္မ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ဦးစိုးထက္ဟာ လက္ရွိ အမွတ္(၂) တပ္မေတာ္ေဆးၾကီး(ခုတင္ ၁၀၀၀) ေဆးရံု၌ ကုသမႈဌာနၾကီးမွဴး စစ္ဘက္ဆရာဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဒါက္တာသန္းသန္းရီ M.B.B.S, M.Sc(Surg), F.R.C.S(Edin)ႏွင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၇)ရက္တြင္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီး သားေမာင္ေက်ာ္မင္းထက္ႏွင့္ သမီး မျမသဥၨာထက္တို႔ကို ထြန္းကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္တြင္ (၂၉) ႏွစ္တာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရံုးရဲ႕(စီမံ၊ ဘ႑ာ၊ က်န္းမာေရး)ဌာနသို႔ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ရာထူးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္(ဥပေဒျပဳဌာနၾကီး)သို႔ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ရံုးတြင္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ (၆၅)ႏွစ္ေျမာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔မွစၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔က်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠဌတာဝန္ကို ယေန႔ထိတုိင္ေဆာင္ရြက္ရွိၿပီး၊ ခ်င္းလူမႈေရးအသင္း(ေနျပည္ေတာ္)ရဲ႕ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

ကိုးကား။ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရထုတ္ေဝတဲ့ ေတာင္ဇလပ္တုိမ္းဂ်ာနယ္